• Contributie

 • FC Boshuizen .  Contributie seizoen 2015-2016.

  Senioren euro  190,-- per seizoen.
  Niet spelend leuro 55,-- per seizoen.
  Donateur vanaf euro 55,--  per seizoen.

  Contributiebetaling via acceptgiro die u krijgt toegestuurd of uitgereikt door de aanvoerder van uw team. Contributie dient in twee termijnen betaald te worden, medio september en medio februari.

  Lid worden. Bij een aanvangend lidmaatschap tijdens een lopend seizoen contributiebedrag in overleg met de penningmeester. Aanmelmelding via fcboshuizen@gmail.com of via de aanvoerder van het betreffende team.

  De verschuldigde contributie is de belangrijkste inkomstenbron van een sportclub, naast de inkomsten uit sponsering en de kantine. De penningmeester doet u het verzoek de contributie zo spoedig na ontvangst van uw rekening te betalen.  FC Boshuizen maakt geen gebruik van automatische incasso.

  Ieder spelend lid van FC Boshuizen is verplicht contributie en knvb boetes zelf  te betalen.  Verrekening met eventuele vergoedingen (bijvoorbeeld benzinekosten, vrijwilligersvergoeding) is niet mogelijk.

  Opzeggen. Een opzegging dient schriftelijk te worden gedaan, liefst per e-mail!  Afmelding  via fcboshuizen@gmail.com  en met een kennisgeving aan de aanvoerder van het betreffende team.

  Statutair is een lid verplicht de contributie voor een heel seizoen te voldoen. In bijzondere gevallen kan hiervoor door het bestuur ontheffing worden verleend. Leden die willen stoppen bij FC Boshuizen dienen dit voor 1 juli schriftelijk of per email kenbaar te maken. Gebeurdt dit na 1 juli maar voor 15 november van het lopende seizoen dan zijn zij de helft van de contributie verschuldigd en na 15 november de gehele contributie.

  Bij beĆ«indiging van het lidmaatschap en /of  het verzoek voor  overschrijving naar een andere voetbalvereniging dient de contributie te zijn voldaan. Ook dienen knvb boetes (rode en gele kaarten enz.) te zijn voldaan.  Indien deze betalingen niet zijn voldaan is overschrijving naar een andere club niet mogelijk.  De beoogde nieuwe club wordt (automatisch) in kennis gesteld van de reden waarom overschrijving niet mogelijk is.

  Correspondentie over financiĆ«n via  fcboshuizen@gmail.com